Album : Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si Bersama Gubenur Sumut, Edy Rahmayadi Menyusuri Sungai Babura, Sabtu (20/4)

dibaca 2 kali